“In de verschillende processen en fases heeft Circuit laten zien dat het een sociaal betrokken communicatiebureau is. De creatieve wijze van meedenken en het inlevingsvermogen van Circuit met betrekking tot onze stakeholders, vormden een toegevoegde waarde voor de communicatieactiviteiten en middelen die door hen zijn ontwikkeld. Van denkproces, via vormgeving, tot uitvoering was er sprake van zorgvuldig afstemmen, heldere afspraken en snel handelen als het nodig was. Kortom: heel fijn teamwork!”

Bea Zwarthoff, Jeugdbescherming Overijssel  


Share blog

Submit to FacebookSubmit to LinkedIn