fbpx

Expeditie Future Cities

Klant

Opdracht

Expeditie Future Cities

Creatieve conceptontwikkeling, Positionering, Creativiteit, Tekstschrijven, Grafische vormgeving, Fotobewerking

Expeditie Future Cities ziet dat toekomstbestendige stedenbouw en circulair wonen ‘hot topics’zijn. Hoe bouwen we duurzaam en ­energieneutraal? En hoe houden we rekening met de zeespiegelstijging, extremere weersomstandigheden, bevolkings­dichtheid en mobiliteit?

Tijdens het vastgoedevent voor de regio Zwolle (november 2017) luisterden 150 ­aanwezigen naar een gesprek tussen gedeputeerde Monique van Haaf, wethouder René de Heer, BPD-directeur Frans Holleman en directeur-bestuurder van deltaWonen Evert Leideman. Zij spraken daar de behoefte uit om de aandacht voor toekomst­bestendige stedenbouw en circulair wonen om te zetten in daadwerkelijk iets doen. Een aantal andere partijen – Hogeschool Windesheim, Rabobank IJsseldelta en ROVA – sloot daar graag bij aan. Samen spraken ze af om de handen uit de mouwen te steken en vanuit hun verschillende disciplines het gesprek aan te gaan.

Om studenten de kans te bieden ook mee te denken, besloten de partijen om hen te laten onderzoeken hoe een toekomstige circulaire woonwijk ontwikkeld kan worden. Het mes snijdt zo aan twee kanten. Aan de ene kant is zo’n samenwerking een mooie gelegenheid om kennis en ervaring over te dragen aan de jongere generatie, aan de andere kant komen de studenten met creatieve ideeën voor het oplossen van vraagstukken waar de partners voor staan.