fbpx

Hessenpoort

Klant

Opdracht

Hessenpoort

Marktonderzoek, Communicatieadvies, Strategisch marketingadvies, Creatieve conceptontwikkeling, Art direction, Grafische vormgeving, Tekstschrijven, Branding, Positionering, Creativiteit, Advertising, Fotobewerking

Hessenpoort is een grootschalig, bovenregionaal bedrijventerrein in Zwolle waar zich verschillende sterke partijen hebben gevestigd. Deze bedrijven profiteren van de uitstekende centrale ligging, direct aan de A28, de hoogwaardige inrichting en de sterke arbeidsmoraal in de regio.

Wat maakt Bedrijventerrein Hessenpoort tot een Toplocatie?

Om Hessenpoort tot een sterk merk te ontwikkelen was er inzicht nodig in zowel het huidige beeld en de beleving van Hessenpoort bij de bewoners van het terrein als in de wensen/eisen die zij hebben met betrekking tot de toekomst van het bedrijventerrein. Daartoe zijn door Bureau Circuit in de periode februari-april 2019 interviews en groepsdiscussies gehouden met een aantal op Hessenpoort gevestigde bedrijven, ambtenaren van de Gemeente Zwolle, van de Provincie Overijssel en Oost NL.

Bureau Circuit hield een kwalitatief onderzoek onder op Hessenpoort gevestigde bedrijven en ambtenaren van de Gemeente Zwolle en Provincie Overijssel/Oost NL. De Gemeente Zwolle wil in samenwerking met de provincie Overijssel en de Ondernemersvereniging Hessenpoort het bedrijventerrein Hessenpoort tot een (verdere) Topwerklocatie ontwikkelen.

De uitkomst van het kwalitatief onderzoek hebben we gedestilleerd tot vier heldere pluspunten:

Ambitie

Het streven naar kwaliteit van Hessenpoort wordt door de huidige bewoners herkend en gewaardeerd.

Duurzaamheid

Het groene karakter en de nadruk op duurzaamheid dragen sterk bij aan de positieve beoordeling.

Community

Hessenpoort wordt gezien als een hechte, veilige ‘community’.

Zwolle

Zowel de stad Zwolle als de gemeente versterken het positieve beeld van Hessenpoort.

Zoveel plussen vind je alleen op Hessenpoort

Het ene bedrijf zit er vanwege de uitstraling, een ander vanwege de in de regio unieke kavelgrootte, een derde vanwege het uitstekende parkmanagement. Bedrijvenpark Hessenpoort is een optelsom van louter plussen. Uitstekend bereikbaar in de aantrekkelijke regio Zwolle, met veel aandacht voor veiligheid en duurzaamheid en een hoog niveau van inrichting en verzorging. Kortom: een topwerklocatie!